Konzultácie a poradenstvo

návrh projektu - realizácia - servis


pre Vašu novú ale aj zabehnutú prevádzku
Hlavným cieľom je zvýšenie zisku, tržieb a obratov a zároveň zníženie nákladov, zlepšenie efektivity, kvality a viac spokojných zákazníkov.
Ukážem vám, ako lepšie hospodáriť, minimalizovať náklady a maximalizovať kapacitu.
Konzultácie sú zamerané na využiteľnosť a spracovanie základných surovín a taktiež aj na ekonomické a hospodárske optimalizácie a najaktuálnejšie trendy.
Prejdeme si vaše aktuálne nastavenie a pokúsime sa nájsť zlepšenia. Pretože nie len správne zostavený jedálny lístok je jediným predpokladov úspešnej reštaurácie.

. Podrobnosti si vieme odkomunikovať prostredníctvom mailov, videohovoru a telefónu.

Tak neváhajte, a dohodnite si termín a spoločne sa na to pozrieme.

Konzultácia je rozdelená na 3 fázy


Fáza 1:

Návrh a príprava prevádzky

- zadefinovanie konceptu a úroveň poskytovaných služieb
- analýza kapacity
- prepočet potrebného a predpokladaného rozpočtu
- návrh budúcej prevádzky podľa pôdorysu - poradenstvo pri výbere dodávateľa zariadenia a inventáru
- aktívna spolupráca s architektom a dodávateľom zariadenia
- vypracovanie zoznamu inventáru a doplnkových zariadení
- priebežné konzultácie s RÚVZ, HACCP a BOZP

Fáza 2:

Spustenie prevádzky

- konkurz na šéfkuchára a prevádzkara
- nastavenie skladového hospodárstva
- nastavenie spoluprác s dodávateľmi tovarov a služieb
- vypracovanie postupov a štandardov
- vypracovanie ponúk pre zákazníkov
- ekonomické spracovanie ponúk, kalkulácií a receptúr
- nábor zamestnancov v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom
- zabezpečenie potrebných školení a kurzov
- naskladnenie surovín pred spustením prevádzky
- testovanie kuchyne a baru

Fáza 3:

Dohľad a dozor

- nad celkovým chodom prevádzky
- nad dodávateľmi a objednávkami
- nad dodržiavaním štandardov a čistoty a hygieny
- poradenstvo pri zmenách v ponuke
- exekutíva a dohľad nad celým projektom


Teším sa na spoluprácu
Martin Kollár
Moje produkty