Konzultácia a ONLINE poradenstvo
od návrhu projektu, zabehnutie až po exetuvívu

pre Vašu novú ale aj zabehnutú prevádzku či reštauráciu
Hlavným cieľom je zvýšenie vášho zisku, zníženie nákladov na prácu, vyšší obrat, zlepšenie efektivity a viac spokojných zákazníkov.
Naučím Vás, ako správne hospodáriť, minimalizovať náklady a maximalizovať kapacitu.
Konzultácie sú zamerané na využiteľnosť a spracovanie základných surovín a taktiež aj na ekonomické a hospodárske optimalizácie a najaktuálnejšie trendy.
Prejdeme si vaše aktuálne nastavenie a pokúsime sa nájsť zlepšenia. Pretože nie len správne zostavený jedálny lístok je jedným zo základných predpokladov úspešnej reštaurácie.
Využite možnosť ONLINE konzultácie.
Všetky dôležité podrobnosti si vieme odkomunikovať prostredníctvom mailov, videohovoru a telefónu.

Tak neváhajte, a dohodnite si termín.

Konzultácia je rozdelená na 3 fázy


Fáza 1:

- zadefinovanie druhu a úroveň poskytovaných reštauračných služieb
- poradenstvo pri výbere dodávateľa zriadenia a ostatného inventáru
- návrh kuchyne a baru
- vypracovanie zoznamu inventáru a doplnkových zariadení do kuchyne
- konkurz na šéfkuchára schopného viesť a organizovať chod kuchyne
- konkurz na prevádzkara schopného viesť reštauráciu
- v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom sa vypracuje návrh servírovacieho inventáru a inventáru do baru
- vyhľadanie dodávateľov tovarov a sližieb
- vyhľadanie dodávateľa systému skladového hospodárstva a zaučenie personálu na tento systém

Fáza 2:

- vypracovanie postupov a štandardov pre jednotlivé úseky v spolupráci s vybraným šéfkuchárom a prevádzkarom.
- vypracovanie ponúk pre zákazníkov podľa dohodnutých a zadefinovaných kritérií
- ekonomické spracovanie ponúk
- podrobné vypracovanie kalkulácií, receptúr a vypočítanie nákladovosti jednotlivých položiek
- nábor zamestnancov v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom
- zabezpečenie školenia školenie BOZP a HACCP
- naskladnenie surovín
- skúšobné varenie a prevádzka v spojení s testovaním kuchyne a baru

Fáza 3:

- uvedenie kuchyne do plnohodnotnej prevádzky v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom
- dohľad nad dodávateľmi a objednávkami, vyjednávanie lepších podmienok
- poradenstvo pri zmenách v menu podľa šéfkuchára v nasledujúcej sezóne
- exekutíva a dohľad nad celým projektom v spolupráci s ostatnými členmi teamu
- pomoc pri tvorbe nového menu, sezónnych ponúk či iných potrebných materiálov
- dlhodobá možnosť spolupráce, pravidelné optimalizácie a kontrola kvality ponúkaných služieb


Teším sa na spoluprácu
Martin Kollár

Objednajte si konzultáciu pre Vašu prevádzku


    Moje produkty