Konzultácia a poradenstvo v gastronómií

návrh projektu - realizácia - servis


pre Vašu novú ale aj zabehnutú prevádzku či reštauráciu
Hlavným cieľom je zvýšenie vášho zisku, zníženie nákladov na prácu, vyšší obrat, zlepšenie efektivity a viac spokojných zákazníkov.
Naučím Vás, ako správne hospodáriť, minimalizovať náklady a maximalizovať kapacitu.
Konzultácie sú zamerané na využiteľnosť a spracovanie základných surovín a taktiež aj na ekonomické a hospodárske optimalizácie a najaktuálnejšie trendy.
Prejdeme si vaše aktuálne nastavenie a pokúsime sa nájsť zlepšenia. Pretože nie len správne zostavený jedálny lístok je jedným zo základných predpokladov úspešnej reštaurácie.
Využite možnosť ONLINE konzultácie.
Všetky dôležité podrobnosti si vieme odkomunikovať prostredníctvom mailov, videohovoru a telefónu.

Tak neváhajte, a dohodnite si termín.

Konzultácia je rozdelená na 3 fázy


Fáza 1:

Návrh a príprava prevádzky

- zadefinovanie druhu a úroveň poskytovaných reštauračných či cateringových služieb
- analýza kapacity na dohodnuté služby a predbežné určenie počtu personálu, potrebného na predpokladané druhy poskytovaných služieb
- priebežná analýza potrebného a predpokladaného rozpočtu na zriadenie prevádzky - poradenstvo pri výbere dodávateľa zariadenia a ostatného inventáru
- aktívna spolupráca s architektom a dodávateľom gastro zariadenia pri návrhoch kuchyne a baru
- vypracovanie zoznamu inventáru a doplnkových zariadení do kuchyne
- priebežné konzultácie s RÚVZ, HACCP a BOZP firmou a inými externými subdodávateľmi

Fáza 2:

Spustenie prevádzky

- konkurz na šéfkuchára schopného viesť a organizovať celkový chod kuchyne podľa zadefinovaných štandardov
- konkurz na prevádzkara schopného viesť reštauráciu, bar, penzión a recepciu
- v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom sa vypracuje návrh potrebného servírovacieho inventáru
- vyhľadanie dodávateľa systému skladového hospodárstva a zaučenie personálu na tento systém
- vyhľadávanie dodávateľov potrebných tovarov a služieb, nastavenie budúcich spoluprác
- vypracovanie postupov a štandardov pre jednotlivé úseky a oddelenia v spolupráci s vybraným šéfkuchárom a prevádzkarom.
- vypracovanie ponúk pre zákazníkov podľa dohodnutých a zadefinovaných kritérií
- ekonomické spracovanie ponúk, vypracovanie kalkulácií a receptúr, prepočet a analýza nákladovosti jednotlivých položiek
- nábor zamestnancov v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom
- zabezpečenie potrebných školení a kurzov (BOZP....)
- naskladnenie surovín, doladenie detailov pred spustením prevádzky
- skúšobné varenie spojené s testovaním kuchyne a baru, vychytanie nedostatkov

Fáza 3:

Dohľad nad fungovaním prevádzky

- uvedenie kuchyne do plnohodnotnej prevádzky v spolupráci so šéfkuchárom, prevádzkarom a ostatnými členmi teamu
- dohľad a dozor nad dodávateľmi a objednávkami, vyjednávanie lepších podmienok, nastavenie stability chodu prevádázky
- dohľad nad dodržiavaním štandardov a stanovených hygienických požiadaviek, sledovanie čistoty prevádzky
- poradenstvo pri zmenách v menu, tvorba nového menu podľa šéfkuchára v nasledujúcej sezóne
- sledovanie stavu skladových zásob, inventúry a priebežná analýza a optimalizácia - exekutíva a dohľad nad celým projektom v spolupráci s ostatnými členmi teamu
- dlhodobá možnosť spolupráce, pravidelné optimalizácie a kontrola kvality ponúkaných služieb


Teším sa na spoluprácu
Martin Kollár

Objednajte si konzultáciu pre Vašu prevádzku


    Moje produkty