Konzultácia pre vašu reštauráciu

ONLINE poradenstvo

Hlavným cieľom je zvýšenie vášho zisku, zníženie nákladov na prácu, vyšší obrat, zlepšenie efektivity a viac spokojných zákazníkov. Ukážem Vám, ako správne hospodáriť, a tým pádom tak šetriť Váš čas a Vaše peniaze.
Konzultácie sú zamerané na využiteľnosť a spracovanie základných surovín a taktiež aj na ekonomické a hospodárske optimalizácie a najaktuálnejšie trendy.
Prejdeme si vaše aktuálne nastavenie a pokúsime sa nájsť zlepšenia. Pretože správne zostavený jedálny lístok je jedným zo základných predpokladov úspešnej reštaurácie.
Využite možnosť ONLINE konzultácie.
Všetky dôležité podrobnosti si vieme odkomunikovať prostredníctvom mailov, videohovoru a telefónu.
Tak neváhajte, a dohodnite si termín.

Konzultácia je rozdelená na 3 fázy


Fáza 1:


- zadefinovanie druhu a úroveň poskytovaných reštauračných a cateringových služieb
- analýza kapacity na dohodnuté služby
- predbežné určenie počtu personálu potrebného na predpokladané druhy cateringových akcií
- návrh kuchyne a baru podľa zadefinovaných kritérií - kapacita, počet personálu, druhy eventov a cateringových služieb.
- V spolupráci s architektom, a firmou s ktorou bude navrhnutá kuchyňa aj bar v spolupráci s poradcom pre túto časť projektu. Bude vypracovaná najlepšia možná varianta, ktorú ponúka priestor určený na kuchyňu a bar.
- predbežná konzultácia projektu prevádzky s hygienou a HACCP firmou (firma zameraná na HACCP si určuje vlastnú cenu podľa svojho cenníka)
- vypracovanie zoznamu inventáru a doplnkových zariadení do kuchyne
- poradenstvo pri výbere dodávateľa zriadenia a ostatného inventáru

Fáza 2:


- konkurz na šéfkuchára schopného viesť a organizovať chod kuchyne podľa určených postupov a štandardov
- konkurz na prevádzkara schopného viesť reštauráciu
- v spolupráci s majiteľom, šéfkuchárom a prevádzkarom sa vypracuje návrh servírovacieho inventáru a inventáru do baru
- vyhľadanie dodávateľov podľa zadefinovaných kritérií a nastavenie podmienok spolupráce s nimi
- vyhľadanie dodávateľa systému skladového hospodárstva a zaučenie personálu na tento systém
- vypracovanie postupov a štandardov pre jednotlivé úseky v spolupráci s vybraným šéfkuchárom a prevádzkarom.
- vypracovanie ponúk pre zákazníkov podľa dohodnutých a zadefinovaných kritérií
- ekonomické spracovanie ponúk
- nábor zamestnancov v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom
- zabezpečenie školenia školenie BOZP a HACCP
- naskladnenie surovín
- skúšobné varenie a prevádzka v spojení s testovaním kuchyne a baru

Fáza 3:


- uvedenie kuchyne do plnohodnotnej prevádzky v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom
- kontrola nastavených štandardov
- poradenstvo pri zmenách v menu podľa šéfkuchára v nasledujúcej sezóne
- dlhodobá možnosť spolupráce, pravidelné optimalizácie a kontrola kvality ponúkaných služieb
- exekutíva a dohľad nad celým projektom v spolupráci s ostatnými členmi teamu


Teším sa na spoluprácu

Objednajte si konzultáciu pre Vašu prevádzku


Moje produkty