Konzultácia a poradenstvo v gastronómií

návrh projektu - realizácia - servis


pre Vašu novú ale aj zabehnutú prevádzku či reštauráciu
Hlavným cieľom je zvýšenie vášho zisku, zníženie nákladov na prácu, vyšší obrat, zlepšenie efektivity a viac spokojných zákazníkov.
Naučím Vás, ako správne hospodáriť, minimalizovať náklady a maximalizovať kapacitu.
Konzultácie sú zamerané na využiteľnosť a spracovanie základných surovín a taktiež aj na ekonomické a hospodárske optimalizácie a najaktuálnejšie trendy.
Prejdeme si vaše aktuálne nastavenie a pokúsime sa nájsť zlepšenia. Pretože nie len správne zostavený jedálny lístok je jedným zo základných predpokladov úspešnej reštaurácie.
Využite možnosť ONLINE konzultácie.
Všetky dôležité podrobnosti si vieme odkomunikovať prostredníctvom mailov, videohovoru a telefónu.

Tak neváhajte, a dohodnite si termín.

Konzultácia je rozdelená na 3 fázy


Fáza 1:

Návrh a príprava prevádzky

- zadefinovanie druhu a úroveň poskytovaných služieb
- analýza kapacity
- analýza potrebného a predpokladaného rozpočtu
- poradenstvo pri výbere dodávateľa zariadenia a inventáru
- aktívna spolupráca s architektom a dodávateľom zariadenia pri návrhu kuchyne
- vypracovanie zoznamu inventáru a doplnkových zariadení do kuchyne
- priebežné konzultácie s RÚVZ, HACCP a BOZP

Fáza 2:

Spustenie prevádzky

- konkurz na šéfkuchára a prevádzkara
- vypracovanie návrhu na potrebný inventár
- nastavenie skladového hospodárstva
- nastavenie spoluprác s dodávateľmi tovarov a služieb
- vypracovanie postupov a štandardov
- vypracovanie ponúk pre zákazníkov
- ekonomické spracovanie ponúk, kalkulácií a receptúr
- nábor zamestnancov v spolupráci so šéfkuchárom a prevádzkarom
- zabezpečenie potrebných školení a kurzov
- naskladnenie surovín pred spustením prevádzky
- skúšobné varenie spojené s testovaním kuchyne a baru, vychytanie nedostatkov

Fáza 3:

Dohľad nad fungovaním prevádzky

- uvedenie kuchyne do plnohodnotnej prevádzky
- dohľad a dozor nad dodávateľmi a objednávkami
- dohľad nad dodržiavaním štandardov a čistoty prevádzky
- poradenstvo pri zmenách v menu
- exekutíva a dohľad nad celým projektom


Teším sa na spoluprácu
Martin Kollár
Moje produkty